Mosab Anzo

Mosab Anzo exposeert in Depot Noord

Achtergrond Einde 2014 was ik genoodzaakt om naar Nederland te vluchten. Sinds 2015 woon en werk ik in Rotterdam. Ik heb hard gewerkt aan mijn integratie in de Nederlandse samenleving en heb ik in korte tijd taalniveau B1 gehaald. Bij de Kamer van Koophandel ben ik ingeschreven als zzp’er, en ik zie diverse mogelijkheden om mij professioneel in te zetten in kunst-gerelateerde functies.
Als vrijwilliger ben ik met kunst op diverse fronten bezig: vroeger als docent bij Kinderatelier de Kleine Vis (van Stichting Zona Franca) en sinds januari 2019 als gids bij het Chabot Museum. In het kader van mijn werk met het Chabot museum ben ik ook gids bij het Van Nellefabriek, iedere zaterdag en zondag tot november 2021.
Vanwege mijn vluchteling-achtergrond en mijn diepe overtuiging als kunstenaar, werk ik sinds januari 2020 als zzp’er bij Stichting Mano te Rotterdam. 16 uur per week ben ik Projectleider van het programma ‘Samen in Rotterdam’. Voor dit programma organiseer ik sociale en culturele activiteiten voor statushouders. Ik ben ook trainer en organisator van alle kunstactiviteiten bij de programma’s ‘Veerkrachtig’, waarbij taboes bespreekbaar worden gemaakt, en ‘Ervaringsdeskundigheid’, waarbij statushouders worden opgeleid en ingezet om hun verhaal te delen.
Kunstenaar Ik heb in Nederland mijn werk vaker mogen tentoonstellen, o.a. in Nieuw Dakota (Amsterdam) en in Verhalenhuis Belvedère (Rotterdam). In september 2020 houd ik een duo-expositie samen met Rotterdamse kunstenaar Rop van ’t Hof in het Kasteel van Rhoon. Ik zal een deel van mijn kunstproject “Zonder Zuurstof” tentoonstellen evenals nieuwe werken. Mijn praktijk bevindt zich tot heden bij mij thuis, een situatie die op langere termijn mogelijk grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Ik ben al langere tijd op zoek naar een atelier, een werkplek met licht en vooral goede ventilatie.
Somewhere: een solo beeldende kunstproject, 2020-2021 ‘Somewhere’ is een project in twee delen, namelijk tekeningen/schilderijen en installaties.
In dit project zal ik experimentele gebruiken methoden om alle vragen die in mij opkomen te beantwoorden. Hierbij maak ik gebruik van verscheidene materialen die een expressieve energie hebben en, als zodanig, een bijdrage aan het overstijgen van traditionele methodiek leveren. De associaties die het resultaat oproept kan zowel choquerend als prikkelend werken. Hierin wil de vele verwarrende en ongebruikelijke ideeën, die in mij aanwezig zijn, verwerken: twijfel, angst, conflict en schaduwkanten staan hierin centraal.
Soms denk je aan iets dat je nooit zult kunnen bereiken. Dan gaat het over iets dat je eerder niet kende, iets waar je niet zeker van bent. Het is niet helder. Het is als de wind die je zintuigen van de ene naar de andere kant verwaaien. De mensen die jouw lucht, plek en tijd delen zie je als schaduwen op de grond.
Alle ideeën en geluiden zijn in structuren gevat. Als je die nadert dan wordt het innerlijk ervan onthuld en zie je de schoonheid van de delen, de details en de verbindingen.
Onderzoek en experiment zijn essentiële kenmerken van de kunst. Ze maken het mogelijk om geheel nieuwe percepties te creëren. Historisch gezien is het experimenteren met visuele kunst een belangrijke ontwikkeling. Van kunst in het algemeen, zowel de individuele uitingen ervan als de algemene vormen. Hier, zoals in ieder ander deel van de wereld, zijn zoveel dingen en vragen te bediscussiëren. Zoveel twijfel en tegenstellingen, rust versus beweging, licht versus schaduwen, passies en zintuigen. Vol twijfel, aarzeling en verstilling.
Hoe beïnvloeden de dromen en het gedrag van mensen, hun communicatie met anderen en de vorming van menselijke relaties? In een multiculturele samenleving zoals de Nederlandse, die vrijer is van sociale restricties en tradities dan ieder ander land in de wereld. Wat is hierbij de rol van passie? En hoe staan migranten en vluchtelingen erin: waar liggen de intellectuele taboes voor hen, afkomstig van meer ‘gesloten’ maatschappijen, die nu in een meer open maatschappij leven. Voor velen van hen zijn deze onderwerpen verwarrend of zelfs schokkend.
Vele creatieve experimenten, die hun oorsprong elders vinden, mengen en ontwikkelen zich tot een nieuwe vorm binnen de Nederlandse samenleving. Langzamerhand vervaagt de religieuze overtuiging en maakt het plaats voor onderwijs en wetenschap. De verschillende manieren van leven in dit land, de onbegrensdheid en de enorme culturele diversiteit leiden tot nieuwe kunstuitingen.
Hoe kan visuele kunst nog beter de communicatie tussen mensen bevorderen? Hoe kan kunst de afstand verkleinen en aan de acceptatie van anderen bijdragen? Hoe kunnen we door middel van kunst de verschillen vanuit een positief gezichtspunt bekijken? Kunst kan ons verleiden om conflicterende ideeën over identiteit, cultuur, denken en geslacht naast elkaar te plaatsen.
De haast onbeperkte vrijheid om zich te uiten in dit land lijkt soms te impliceren dat er geen grens op waarden, principes of esthetiek zijn. Dit zorgt ervoor dat mensen vaak niet met elkaar communiceren. Soms kan kunst, en dan vooral visuele kunst, communicatie met de ander bieden die tegenstellingen overstijgt. Ons dagelijks leven roept vele vragen op waarop kunst instrumentaal kan zijn in het vinden van een antwoord.
Het is zoeken naar het zwart-wit in relaties, wat verboden is en wat is toegestaan en waar de grenzen zijn. Het is het verkennen van de rode lijnen binnen de vrijheid en hoe we de ander kunnen laten zien dat we elkaar kunnen aanvullen. Wij verschillen van elkaar qua cultuur, afkomst, bewustzijn en intellectuele achtergrond. Juist de mentale en emotionele verschillen die hieruit voortvloeien bieden de mogelijkheid om elkaar beter te begrijpen.
Te midden van al deze vragen en tekenen zal ik de donkere ruimte induiken, om veel vragen op te roepen en deze trachten te beantwoorden door een nieuw perspectief te creëren. Ver weg van de emoties, van de spiritualiteit en van het denken, kan ik dit omdat ik in Nederland leef, weg van de maatschappij waarin ik opgroeide en die zo gekenmerkt wordt door rigide sociale en politieke beperkingen en wetten

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laatste nieuws

Dieke en Veerle. Twee oestermeisjes

Oesters eten werkt aanstekelijk!

Het oestermeisje is een waardevolle en blijmoedige aanvulling op partijen, evenementen, beurzen, verjaardagen en andere feestelijke gelegenheden. Met professionele behendigheid kraakt ze